Taħdita: Art & Internationalisation: developing transnational platforms in local contexts (L-arti u l-internazzjonalizzazzjoni: l-iżvilupp ta’ pjattaformi transnazzjonali f’kuntesti lokali)

Data: Il-Gimgħa, it-12 ta’ Ottubru 2018  

Post:  l-Università ta’ Malta, l-Imsida

Moderatur: Carmen Sammut

Kelliema Georgina PortelliRonald Micallef; Catherine Tabone; Edith DevaneySara Dolfi Agostini; Hans Ulrich Obrist

L-arti tista’ tgħin b’mod trasformattiv lill-ħolqien u d-demokratizzazzjoni tal-ispazji, bħala operatur għal-libertà tal-espressjoni, l-aċċessibilità u l-opportunitajiet indaqs. Tista’ tiftaħ spazji ġodda għad-djalogu dwar futuri komuni filwaqt li tiċċelebra d-differenzi. Bis-saħħa tal-arti, nistgħu niddiżlokaw minn idea singulari tad-dinja billi ninteraġixxu mad-dinjiet soċjali multipli li timmedja. L-arti tista’ tnebbaħ, u għandha l-potenzjal li lill-interkonnettività tagħmilha viżibbli. Bil-kapaċità tagħha li tittrasforma u timmaġina mill-ġdid, tista’ tingaġġa mal-mistoqsijiet u l-isfidi l-kbar li li tħabbat wiċċhom magħha d-dinja.

F’dinja dejjem aktar interkonnessa iżda xorta imprevedibbli, fejn l-impatt tal-kunflitt u dawk ambjentali, ekonomiċi u soċjali mhumiex imliġġma mill-fruntieri nazzjonali, l-arti kif tista’ tibni l-pontijiet, il-fiduċja u r-relazzjonijiet tajbin bejn in-nies? Sa fejn għandu jkun rifless dan fil-politiku u l-azzjonijiet ta’ mużew ġdid għall-arti kontemporanja? L-arti verament għandha l-qawwa li iterativament taħseb lid-dinja mill-ġdid? Bis-saħħa tagħha fid-dinja u l-potenzjal tagħha bħala forza li tqanqal u tħarbat, l-arti wkoll tista’ tkun suxxettibbli għall-istrumentalizzazzjoni?  

Din l-attività kienet parti minn sensiela ta’ erba’ taħditiet li saru nhar it-12 u t-13 ta’ Ottubru 2018 bħala parti mit-tnedija tal-kunċett tal-MICAS.  Għal aktar tagħrif, ikklikkja hawn.

Vidjos Relatati

Art Talk: Artists and their Archives

MICAS ART TALKS

Vidjos Oħra

In Conversation with Cristina Iglesias

Interview with Cristina Iglesias

MICAS Starts its Conversation with the World

MICAS in Conversation: Anne Hardy

MICAS in Conversation: Michele Oka Doner

MICAS in Conversation: Sean Scully

MICAS in Conversation: Phyllida Barlow

MICAS in Conversation: Caesar Attard

MICAS in Conversation: Joana Vasconcelos

MICAS in Conversation: Raymond Pitrè

MICAS in Conversation: Idris Khan

MICAS in Conversation: Ruth Bianco

MICAS in Conversation: Conrad Shawcross - It-tieni Parti

MICAS in Conversation: Conrad Shawcross

MICAS ART TALKS

Art Talk: Artists and their Archives

Conversations on the Rock

Sign up for
our Newsletter

No spam included.