Niki Young

17 ta' Settembru 2019

Niki Young lettur tal-Filosofija l-Junior College tal-Università ta’ Malta. L-oqsma ta’ interess tiegħu huma l-filosofija kontinentali tas-seklu 20 u 21, il-fenomenoloġija, l-estetika, id-dekostruzzjoni, kif ukoll forom ġodda ta’ realiżmu ġdid u materjaliżmu. Ikkontribwixxa lil għadd ta’ pubblikazzjonijiet marbuta mal-filosofija u l-arti kontemporanja, bl-aktar reċenti li kienu “Treepresentations: On Images and Things” (2018) u “I Bear this Crest as a Crown of Thorns: A Series of Thoughts on Vince Briffa’s Flowerheads” (2018). Bħalissa huwa konsulent għax-xogħol li se joħroġ ta’ Graham Harman li jfittex li jipprovdi sinteżi u żvilupp elaborati dwar l-ideat proposti mill-awtur fl-aħħar żewġ deċennji. Young studja l-arti ma’ għadd ta’ artisti kontemporanji Maltin prominenti, u kien involut f’diversi proġetti marbuta mal-filosofija u l-arti, bl-aktar wieħed riċenti (Met)afourisms (2018),  Spazju Kreattiv (il-Belt Valletta).  Ir-riċerka ta’ Young bħalissa tiffoka fuq il-punti ta’ konverġenza u diverġenza bejn ix-xogħol ta’  Graham Harman u ta’ Jacques Derrida. Qabel ma qabad il-karriera tiegħu ta’ lettur ħadem bħala disinjatur grafiku tal-web.  

Ritratt bil-permess ta Niki Young.

Sign up for
our Newsletter

No spam included.