Courtesy of Waqas Wajahat

Waqas Wajahat

2nd Ottubru 2023

President tal-Kumitat Internazzjonali, MICAS

Waqas Wajahat huwa kollezzjonist, kuratur, u negozjant tal-arti, li jaħdem mill-qrib ma’ mużewijiet, artisti, u ereditarji ta’ artisti biex jorganizza u jipproduċi eżebizzjonijiet. Bena r-reputazzjoni tiegħu fid-dinja tal-arti permezz ta’ enfażi fuq l-għarfien espert u l-filantropija. Wara li studja fl-Università ta’ Pennsylvania u l-Fondazzjoni Barnes, mill-Philadelphia Museum of Art, kiseb esperjenza kuratorjali u għarfien espert fl-arti ta’ wara l-gwerra u kontemporanja. Matul is-snin, iffoka fuq proġetti li jħallu legat li minnhom jibbenefikaw il-mużewijiet, l-artisti, u l-ereditarji tal-artisti.

Waqt li rrikonoxxa t-talbiet dejjem jinbidlu tal-legati tal-artisti u tal-ambizzjonijiet tal-ereditarji u l-fondazzjonijiet taghom, Waqas kien strumentali fl-iżvilupp ta’ relazzjonijiet bejn l-ereditarji ta’ David Smith u Hauser u Wirth, kif ukoll tal-Milton Avery Trust u Victoria Miro f’Londra, flimkien ma’ Xavier Huskens fi Brussell. Huwa beda u pproduċa diversi eżebizzjonijiet f’mużewijiet, fosthom surveys kritiċi u retrospettivi dwar Milton Avery, Herbert Ferber, Neil Jenney, Alexis Rockman, Richard Pousette-Dart, James Prosek, Sean Scully, Donald Sultan, u John Walker.

Waqas impenjat bi sħiħ li jappoġġja istituzzjonijiet tal-arti mingħajr skop ta’ qligħ, partikolarment il-Barnes Foundation u n-Norton Museum of Art ta’ Florida, u għadu impenjat mal-Menil’s Drawing Institute u l-Philadelphia Museum of Art. Huwa amministratur ta’ The Drawing Centre fi New York u jservi f’kumitati ta’ kollezzjonijiet u eżebizzjonijiet tal-Lowe Art Museum, il-Barnes Foundation, u l-Philadelphia Museum of Art.

L-attenzjoni tiegħu bħala kollezzjonist għadha fi ħdan l-arti ta’ wara l-gwerra u kontemporanja, b’enfażi fuq artisti femminili, kif ukoll pitturi tal-perjodu ta’ Mughal u Rajput.

Sign up for
our Newsletter

No spam included.