Ruth Bianco

26 ta' Jannar 2023

Ruth Bianco hija artista multidixxiplinari li tesplora d-dinamika tal-ispazju u tal-movimenti transkonfinali. Esibixxiet b’mod estensiv, fejn ivvjaġġat biex tipparteċipa f’wirjiet sinifikanti u f’rappreżentazzjonijiet tal-pajjiżi. Hija professur tal-Arti u l-interdixxiplinarjetà artistika, wara li mexxiet Art in Architecture biex tiżviluppa prattika spazjali kritika u tinnova l-ambjenti pedagoġiċi għar-riċerka artistika kontemporanja fl-Università ta’ Malta, il-University for the Creative Arts (UCA) fir-Renju Unit, u universitajiet Ewropej oħra. Ir-riċerka tal-arti tagħha tinkorpora metafora koreografika għall-itineranza, il-ġeografija kulturali u l-ispazju trans-storiku, bl-użu ta’ firxa wiesgħa ta’ midja mill-karta sad-data. L-impenn internazzjonali tagħha jinvolvi b’mod attiv rwoli ta’ artista fuq żjara u kelliem mistiedna, kif ukoll ġurata għall-wirjiet, minbarra l-kurazjoni indipendenti u l-kitba u l-pubblikazzjoni dwar l-arti. Serviet bħala konsulent fuq bordijiet nazzjonali tal-kultura, b’mod partikolari bħala direttriċi artistika tal-Ispazju tal-Arti Kontemporanja Internazzjonali ta’ Malta. Ix-xogħol tagħha jinsab fil-kollezzjonijiet Nazzjonali ta’ Heritage Malta, l-iSpecial Archives Collection tat-Tate Britain, V&A Museum, u r-Royal College of Art, Londra.

Sign up for
our Newsletter

No spam included.