Ruth Bianco
Ruth Bianco Photo courtesy to artist

Ruth Bianco

27 ta' April 2023

Ruth Bianco hija artista li tesplora firxa wiesgħa ta’ prattiki multidixxiplinarji waqt li timraħ bejn midja tanġibbli u diġitali. Il-preokkupazzjoni tagħha dwar id-dinamiċità tal-ispazju wassalha biex tinkorpora metafora koreografika għal moviment itineranti u transkonfinali li jintegra nozzjonijiet kunċettwali tal-fruntiera elużiva mal-ispazji ġeokulturali u tranżittivi. Ta’ spiss, it-temi tagħha jaqsmu l-ispazju dgħajjef bejn it-terra firma u t-terra in-firma li joriġina mill-frugħ u l-mili bejn il-baħar u l-art u l-ekoloġiji jevolvu ta’ dinjitna dejjem tinbidel. Dan kollu sab espressjoni fTidal Dialogues u , oqfsa kreattivi biex jinvolvu temi eko-migratorji metonomiċi varji bħal Sealand, Żoni, Documents of the Sea, Ghost Birds, u Lines of Migration. Ġeneralment, ix-xogħlijiet artistiċi tagħha jgħaqqdu teknoloġiji tal-midja ma interventi perċettibbli għall-mess jew spazjali permezz tal-vidjo, l-iskultura, it-tpenġija, il-collage, l-objets trouvés, il-kotba tal-artisti, il-ħjata, it-tgħaqqid tal-karta u d-drapp, li jwessgħu il-parametri għal networks kuratorjali u proġetti online.

Il-lockdowns diffiċli tal-Covid (2020-2022) wasslu għal waqt riflessiv biex tesplora kemm il-potenzjal, kif ukoll ir-ramifikazzjonijiet ta’ din l-interruzzjoni storika permezz ta’’ ‘interrogazzjoni’ antropoloġika akuta tal-ispazju bl-użu ta’ networks omnipreżenti biex tiżviluppa Space is your own Expression, proġett fuq Instagram bbażat fuq pjanta ta’’ dar iddisinjata mill-kuratriċi Verena Voight (Ġermanja); segwit minn assemblaġġi fuq Instagram kkurati indipendentament imsejħa Collage as Philosophy (C.A.P.), Tapping a Paradox (T.A.P.), u Intimations of Roundness;. Dawn il-proġetti jkomplu jservu bħala eżami profond tat-tifsira tal-ispazju, id-dar u l-migrazzjonijiet virtwali tagħna, ispirati mix-xogħol ikoniku ta’ Gaston Bachelard The Poetics of Space.

Eżebixxiet bmod wiesa, ivvjaġġat biex tirrappreżenta lil Malta u tieħu sehem fwirjiet sinifikanti bħalma huma Femme dEurope (San Tropez), Breakthrough (The Hague), Dans la Nuit des Images (Pariġi). Fir-rwol tagħha ta’ professur tal-Belle Arti fl-Università ta’ Malta bdiet L-Arti fl-Arkitettura, qafas innovattiv li jintroduċi ambjenti pedagoġiċi għal prattika spazjali transdixxiplinari kontemporanji li jgħaqqdu l-Arti u l-Arkitettura, mexxiet diversi proġetti ta’ wirjiet għal periti żgħażagħ li esploraw spazji fiżiċi, virtwali u urbani bmod interattiv. Għallmet, kif ukoll żviluppat ir-riċerka artistika kritika fl-arti kontemporanja fUCA, l-Università tal-Arti Kreattiva, ir-Renju Unit, u funiversitajiet Ewropej oħra. Il-pubblikazzjoni tagħha tal-2012, Camouflage, Revolution and Desire esplorat prospetti ġodda fit-tinsiġ collage ta’ spettri perċettibbli bil-mess, diġitali u spazjali biex tinterpreta mill-ġdid stills minn ikonografija ta’ films New Wave radikali. Hija għadha ssegwi l-collage bħala interruzzjoni transstoriku riflessiv tal-fruntieri temporali u spazjali mqallba tagħna; l-ispazji kulturali u ġeografiji jinbidlu tagħna xprunati minn espressjoni u assimilazzjoni mgħaġġla.

Flimkien max-xogħol fl-istudio li tagħmel għal rasha, hija involuta bmod attiv fl-għarfien espert u panels ta’ għażla, dawk l-aktar riċenti jkunu għall-premji tal-arkitettura MASP 2022. Serviet ukoll fuq bords kulturali nazzjonali, notevolment bħala direttur tal-arti tal-Malta International Contemporary Art Space.

Ix-xogħol tagħha jinsab fil-kollezzjonijiet nazzjonali ta’ Heritage Malta, il-Kollezzjonijiet tal-Arkivji Speċjali ta’ Tate Britain, il-Mużew V&A, u r-Royal College of Art, Londra. Xogħolha huwa wkoll parti mill-Kollezzjoni ta’ Arti Kontemporanja tal-Parlament Ewropew, fi Brussell.

Ritratt ħajr Ruth Bianco

Sign up for
our Newsletter

No spam included.