Ruth Bianco

Ruth Bianco hija artista li tesplora firxa wiesgħa ta’ prattiki multidixxiplinarji waqt li timraħ bejn midja tanġibbli u diġitali. Il-preokkupazzjoni tagħha dwar id-dinamiċità tal-ispazju wassalha biex tinkorpora metafora koreografika għal moviment itineranti u transkonfinali li jintegra nozzjonijiet kunċettwali tal-fruntiera elużiva mal-ispazji ġeokulturali u tranżittivi. Ta’ spiss, it-temi tagħha jaqsmu l-ispazju dgħajjef bejn it-terra firma u t-terra in-firma li joriġina mill-frugħ u l-mili bejn il-baħar u l-art u l-ekoloġiji jevolvu ta’ dinjitna dejjem tinbidel. Dan kollu sab espressjoni fTidal Dialogues u , oqfsa kreattivi biex jinvolvu temi eko-migratorji metonomiċi varji bħal Sealand, Żoni, Documents of the Sea, Ghost Birds, u Lines of Migration. Ġeneralment, ix-xogħlijiet artistiċi tagħha jgħaqqdu teknoloġiji tal-midja ma interventi perċettibbli għall-mess jew spazjali permezz tal-vidjo, l-iskultura, it-tpenġija, il-collage, l-objets trouvés, il-kotba tal-artisti, il-ħjata, it-tgħaqqid tal-karta u d-drapp, li jwessgħu il-parametri għal networks kuratorjali u proġetti online.

Il-lockdowns diffiċli tal-Covid (2020-2022) wasslu għal waqt riflessiv biex tesplora kemm il-potenzjal, kif ukoll ir-ramifikazzjonijiet ta’ din l-interruzzjoni storika permezz ta’’ ‘interrogazzjoni’ antropoloġika akuta tal-ispazju bl-użu ta’ networks omnipreżenti biex tiżviluppa Space is your own Expression, proġett fuq Instagram bbażat fuq pjanta ta’’ dar iddisinjata mill-kuratriċi Verena Voight (Ġermanja); segwit minn assemblaġġi fuq Instagram kkurati indipendentament imsejħa Collage as Philosophy (C.A.P.), Tapping a Paradox (T.A.P.), u Intimations of Roundness;. Dawn il-proġetti jkomplu jservu bħala eżami profond tat-tifsira tal-ispazju, id-dar u l-migrazzjonijiet virtwali tagħna, ispirati mix-xogħol ikoniku ta’ Gaston Bachelard The Poetics of Space.

Eżebixxiet bmod wiesa, ivvjaġġat biex tirrappreżenta lil Malta u tieħu sehem fwirjiet sinifikanti bħalma huma Femme dEurope (San Tropez), Breakthrough (The Hague), Dans la Nuit des Images (Pariġi). Fir-rwol tagħha ta’ professur tal-Belle Arti fl-Università ta’ Malta bdiet L-Arti fl-Arkitettura, qafas innovattiv li jintroduċi ambjenti pedagoġiċi għal prattika spazjali transdixxiplinari kontemporanji li jgħaqqdu l-Arti u l-Arkitettura, mexxiet diversi proġetti ta’ wirjiet għal periti żgħażagħ li esploraw spazji fiżiċi, virtwali u urbani bmod interattiv. Għallmet, kif ukoll żviluppat ir-riċerka artistika kritika fl-arti kontemporanja fUCA, l-Università tal-Arti Kreattiva, ir-Renju Unit, u funiversitajiet Ewropej oħra. Il-pubblikazzjoni tagħha tal-2012, Camouflage, Revolution and Desire esplorat prospetti ġodda fit-tinsiġ collage ta’ spettri perċettibbli bil-mess, diġitali u spazjali biex tinterpreta mill-ġdid stills minn ikonografija ta’ films New Wave radikali. Hija għadha ssegwi l-collage bħala interruzzjoni transstoriku riflessiv tal-fruntieri temporali u spazjali mqallba tagħna; l-ispazji kulturali u ġeografiji jinbidlu tagħna xprunati minn espressjoni u assimilazzjoni mgħaġġla.

Flimkien max-xogħol fl-istudio li tagħmel għal rasha, hija involuta bmod attiv fl-għarfien espert u panels ta’ għażla, dawk l-aktar riċenti jkunu għall-premji tal-arkitettura MASP 2022. Serviet ukoll fuq bords kulturali nazzjonali, notevolment bħala direttur tal-arti tal-Malta International Contemporary Art Space.

Ix-xogħol tagħha jinsab fil-kollezzjonijiet nazzjonali ta’ Heritage Malta, il-Kollezzjonijiet tal-Arkivji Speċjali ta’ Tate Britain, il-Mużew V&A, u r-Royal College of Art, Londra. Xogħolha huwa wkoll parti mill-Kollezzjoni ta’ Arti Kontemporanja tal-Parlament Ewropew, fi Brussell.

Ritratt ħajr Ruth Bianco

Share

© Malta International Contemporary Art Space 2024

Skip to content