Opportunitajiet
ta’ Xogħol

(Magħluqa) Sejħa Internazzjonali għal Direttriċi/Direttur tal-Programm Artistiku

Id-Direttriċi/Direttur il-ġdid/a tal-Programm Artistiku se t/jmexxi t-twassil tal-viżjoni artistika tal-MICAS, u t/jidderieġi u t/jiżviluppa l-programmi tal-arti u tat-tagħlim tal-gallerija biex jirriflettu u jinkorporaw ir-rwol tal-MICAS bħala ċentru ewlieni għall-arti kontemporanja. Se t/jikkollabora mill-qrib mal-Bord tal-MICAS dwar l-iżvilupp tal-programm artistiku tal-fergħat tal-programm tat-tagħlim u ta’ involviment tal-komunità.

Read more

Volontarjat, Apprendistati / Internships u Esperjenza ta’ Xogħol

Bħala l-ewwel spazju nazzjonali ddedikat esklussivament għall-arti kontemporanja, il-MICAS se jservi ta’ pjattaforma għall-wiri ta’ arti kontemporanja u kultura viżwali tal-ogħla klassi, bis-saħħa ta’ eżebizzjonijiet, wirjiet ta’ kollezzjonijiet u installazzjonijiet, kif ukoll firxa ta’ attivitajiet kulturali u edukattivi. Min hu interessat jagħmel xogħol volontarju, apprendistat jew esperjenza ta’ xogħol jista’ jikkuntattjana fuq people@micas.art