Opportunitajiet
ta’ Xogħol

Volontarjat, Apprendistati / Internships u Esperjenza ta’ Xogħol

Bħala l-ewwel spazju nazzjonali ddedikat esklussivament għall-arti kontemporanja, il-MICAS se jservi ta’ pjattaforma għall-wiri ta’ arti kontemporanja u kultura viżwali tal-ogħla klassi, bis-saħħa ta’ eżebizzjonijiet, wirjiet ta’ kollezzjonijiet u installazzjonijiet, kif ukoll firxa ta’ attivitajiet kulturali u edukattivi. Min hu interessat jagħmel xogħol volontarju, apprendistat jew esperjenza ta’ xogħol jista’ jikkuntattjana fuq people@micas.art

Sign up for
our Newsletter

No spam included.