Claire Cassar

26 ta' Jannar 2023

Dr. Cassar hija avukat li ilha taħdem fil-komunikazzjoni u t-teknoloġija informatika għal aktar minn 20 sena. Ħadmet f’kumpaniji kbar u negozji ġodda, u hija intraprenditur li waqqfet diversi kumpaniji bi sħab, iffukati fuq ir-reklamar fuq barra kif ukoll is-sigurtà informatika. Dr. Cassar ilha membru tal-bord tal-MICAS mill-2018. Hija wkoll president f’Vistage Malta, fejn tiffaċilita gruppi konsultattivi bejn il-pari għas-CEOs u l-mexxejja tan-negozju fil-komunità lokali.

Dr. Cassar tkompli tipprovdi pariri legali kummerċjali lil għadd magħżul ta’ klijenti.

Sign up for
our Newsletter

No spam included.