Għinna Nwettqu
l-Viżjoni MICAS

Bl-appoġġ għall-proġett MICAS, l-isponsors u d-donaturi jistgħu jagħtu kontribut vitali lit-twettiq tal-għanijiet ambizzjużi li fassal għalih innifsu dan il-proġett ta’ wirt u legat. Il-proġett MICAS se jkabbar il-preżenza ta’ Malta bħala ċentru għall-innovazzjoni kreattiva, u se jikkatalizza l-pajjiż bħala protagonist proattiv fid-dinja tal-arti kontemporanja, reġjonalment u internazzjonalment.

Il-missjoni tal-MICAS hija t-trobbija ta’ ekoloġija kulturali li tippermetti lill-udjenzi jesperjenzaw firxa wiesgħa ta’ xogħlijiet ta’ arti kontemporanja, flimkien ma’ li tibni l-pontijiet billi tkun pjattaforma għall-innovazzjoni, l-iskambju kulturali u d-dibattitu, u tipprovdi aċċessibbiltà għal parteċipazzjoni usa’ mill-udjenzi u l-involviment tal-komunità. Fuq kollox, ir-rwol edukattiv tal-MICAS huwa li jilħaq lit-tfal u liż-żgħazagħ bis-saħħa ta’ programmi u riżorsi ta’ tagħlim biex tikber l-esperjenza tagħhom tal-arti kontemporanja.

Għinna nwettqu l-viżjoni MICAS billi ssir sponsor jew donatur. Biex issir taf aktar dwar opportunitajiet ta’ sponsorizzazzjoni u donazzjoni, jekk jogħġbok ibagħtilna email fuq info@micas.art

IL-KOLLEZZJONI MASKRI MICAS #BeSafe


Dwar Il-Kollezzjoni Maskri MICAS #BeSafe

Imfassla għall-adulti, iż-żgħażagħ u t-tfal, il-Kollezzjoni tal-Maskri MICAS #BeSafe hija inizjattiva ta’ sensibilizzazzjoni biex il-komunitajiet tagħna jinżammu sikuri matul il-pandemija tal-COVID-19 li għaddejja bħalissa.

Il-pandemija tal-COVID-19 kellha impatt fuq il-familji, l-iskejjel, il-postijiet tax-xogħol u l-komunitajiet madwar id-dinja kollha. L-ilbies ta’ maskra fil-pubbliku, flimkien mal-iġjene tal-idejn, it-tbegħid soċjali, ventilazzjoni adegwata u interventi mhux farmaċewtiċi oħra jgħinu biex jitnaqqas ir-riskju tat-trażmissjoni tal-COVID-19 fil-komunità.

 

“Ejjew nieħdu ħsieb lilna nfusna u lill-oħrajn billi nilbsu l-maskra.”

 

Il-Kollezzjoni tal-Maskri MICAS #BeSafe tifforma parti mill-Kollezzjoni Nazzjonali tat-Tessuti miżmuma f’wieħed mis-siti ta’ Heritage Malta, il-Palazz tal-Inkwiżitur — il-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija.

Għal aktar dettalji dwar kif tixtri maskra MICAS, jekk jogħġbok ara hawn taħt. Ir-rikavat kollu se jmur għall-Programm Edukattiv tal-MICAS.


Kif tixtrihom?

Ibgħat email lil info@micas.art bid-dettalji li ġejjin:

Ismek, id-daqs u l-ammont ta’ maskri meħtieġa
Agħżel il-metodu ta’ ħlas u konsenja/ġbir

Sign up for
our Newsletter

No spam included.