Slow Arc within a Cube (I, VI, VII, XI, XIII, XIV)Patterns of AbsenceLimit of Everything u Paradigm Vex (Slender)

Slow Arc within a Cube (I, VI, VII, XI, XIII, XIV) [Ark kajman ġewwa kubu], Patterns of Absence [Disinni ta’ Assenza]Limit of Everything [Limitu ta’ Kollox] Paradigm Vex (Slender) [Paradimma li tirrita (Misluta)]

Dan il-grupp ta’ xogħlijiet relatati ma’ xulxin se jkunu qed jintwerew fis-serje ta’ kmamar b’soqfa bil-ħnejjiet nofs tond fil-bażi tas-swar tal-fortifikazzjoni, fejn jinsabu l-MICAS Beacons. Dawn iċ-ċelel mudlama, bis-soqfa tagħhom nofs tond, huma kollha tal-istess daqs, uħud minnhom jinfdu għal xulxin, oħrajn diskreti. Huma installati f’ordni kronoloġika bil-maqlub, u huma l-akbar wirja ta’ dawk relatati ma’ xogħlijiet ta’ dawl minn Shawcross sa issa, u jikxfu l-approċċ esperimentali li l-artist jieħu biex jesplora kunċetti bħalma huma ż-żmien, l-ispazju, u l-perċezzjoni umana.

L-aktar xogħol bikri minnhom imur lura lejn l-2008 u jiġbor fih ix-xenqa tal-artist biex iħaddem aspetti tax-xjenza u jittraduċihom f’espressjoni ta’ skultura. Fil-każ ta’ Slow Arc inside a Cube, l-imbuttatura ġejja minn skoperta ta’ kwotazzjoni mix-xjenzista mibkija Dorothy Hodgkin, li kienet pijuniera tal-proċess tar-radjografija tal-kristall. Hija qabblet il-kompitu li tiddeċifra grids kromatografiċi ma’ tentattiv li tfassal l-istruttura ta’ siġra minn dellha biss. Ix-xogħlijiet kollha tas-Slow Arc jużaw id-dell radjanti preċiż ta’ dawl ta’ aloġenu f’moviment imdaħħal f’gaġġa. Matul is-snin, ix-xogħlijiet żiedu l-kumplessità u s-sottilezza tagħhom. Madankollu, minkejja li din l-ewwel verżjoni hija żgur l-aktar raffa, hija wkoll l-aktar primittiva u istintiva. Imwaħħla fuq driegħ artikulat, id-dawl immexxi minn rokna dijagonali ta’ gaġġa għal oħra. Ir-riżultat ta’ dan huwa li l-wiċċijiet tal-kamra, normalment stabbli, jintefgħu fi fluss, is-saqaf jinżel waqt li l-art tegħreq u l-ħitan iċedu u jaqgħu. Din is-serje tilħaq il-qofol tagħha bi Slow Arc inside a Cube XIV, li għandha żewġ dwalijiet u gaġġa trippla. Dawn ix-xogħlijiet tal-aħħar, waqt li aktar kajmana u sottili, xorta għandhom l-intenzjoni li jimminaw l-istabbilità u l-prekonċezzjonijiet tagħna, billi jisfidaw l-għarfien sħiħ tal-perċezzjoni tagħna billi jeqirdu mill-qiegħ l-illużjoni tal-preżent. Ix-xogħlijiet kollha fil-wirja jiżviluppaw din it-tema ta’ esplorazzjoni ta’ dawl u disinn.

Flimkien ma’ Slow Arcs, spazju ieħor minn dawn jospita Patterns of Absence permezz ta’ panew ta’ quddiem u ta’ wara b’mera li jispellu l-ittra ‘W’ waqt li jsellmu lis-sinjali fuq il-fortifikazzjonijiet. Id-diski mdawlin minn wara huma kollha miżgħudin b’saffi kumplessi ta’ toqob u kuluri li jinteraġixxu u jwieġbu lil xulxin waqt li jduru kontra xulxin bil-mod waħda fuq l-oħra. Waqt li l-viżitaturi jħarsu lejn il-wiċċ, dan jinbidel, disinni strambi jidhru u jisparixxu, jitkebbsu ħsibijiet ġodda u jerġgħu jinġabru memorji, waqt li jinħolqu għall-ewwel darba mogħdijiet newrali u konnessjonijet.

Wieħed mill-uniku spazji b’tieqa għandu kontinwazzjoni tas-serje Paradigm [Paradigma] ta’ Shawcross, estrapolat f’aktar espansjonijiet, imdawwal mid-dawl idur tax-xogħol tiegħu Limit of Everything [Limitu ta’ Kollox] minn fuq.

Nota: L-ispazji bis-soqfa bil-ħnejjiet nofs tond fejn qed jintwerew din is-serje ta’ xogħlijiet ġew diżinjati bħala spazji għal residenzi artistiċi għall-fażi li jmiss tal-iżvilupp tas-sit tal-MICAS.

Sign up for
our Newsletter

No spam included.