Raymond Pitrè ilu interessat fil-letteratura, fost l-oħrajn awturi bħal James Joyce, Marcel Proust u Gabriel García Marques, għall-esperimentazzjoni bil-kitba bħala r-reġistru ta’ ħsibijiethom. Il-kitba bħala mezz ta’ esplorazzjoni tar-realtà kienet xi ħaġa li Raymond Pitrè rnexxielu jittraduċiha fit-tpinġija. Huwa u jinnegozja u jfassal il-viżjonijiet tiegħu permezz tal-kostanza liminali li jsejħilha ‘il-mera li tgħawweġ, xogħlu jesprimi l-intensità tal-proċessi tal-ħsieb u l-istati emottivi tiegħu. B’xogħlijiet li jirkbu u jidhlu fuq xulxin, il-proċess ta’ riċerka ta’ Raymond Pitrè ifannad fil-memorja awtobijografika, waqtiet waħdiena estratti mill-kontinuum tal-esperjenza umana. It-traċċi, it-trawmi u l-intensament personali huma r-realtaijiet maqbuda fuq il-karta, il-plastik, il-kartun, il-kanvas u l-metall li jimmanifestaw f’oġġetti u xbihat intriganti, dettaljati u li spiss jaħsdu u jiskurmentaw.

MICAS in Conversation hija sensiela ta’ konverżazzjonijiet qosra bejn il-kritiku tal-arti Rajesh Punj u artisti Maltin u internazzjonali dwar l-effett implikanti tal-ispazju fuq il-prattika artistika tagħhom fl-isfond tal-pandemija tal-COVID-19 u dak kollu li ġġib magħha. 

MICAS huwa proġett ta’ legat infrastrutturali mill-Gvern ta’ Malta għas-settur tal-Kultura u l-Arti. Il-MICAS se jitwettaq bis-saħħa ta’ restawr iffinanzjat mill-Istat ta’ swar storiċi u tal-galleriji tagħhom, u se jitlesta fl-2023. Dan il-proġett huma parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020. 

Vidjos Relatati

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | L-ewwel parti | 2020

MICAS in Conversation | Idris Khan | 2020

Vidjos Oħra

Conversation on the Rock | Taħdita | MICAS | 2018

Artists and their Archive | Taħdita | MICAS | 2019

Art Talks| Taħditiet | MICAS | 2019

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | L-ewwel parti | 2020

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | It-tieni parti | 2020

MICAS in Conversation | Ruth Bianco | 2020

MICAS in Conversation | Idris Khan | 2020

MICAS in Conversation | Raymond Pitrè | 2020

MICAS in Conversation | Joana Vasconcelos | 2020

MICAS in Conversation | Caesar Attard | 2020

MICAS in Conversation | Phyllida Barlow | 2020

MICAS in Conversation | Sean Scully | 2020

MICAS in Conversation | Michele Oka Doner | 2020

MICAS in Conversation | Anne Hardy | 2021

MICAS Starts its Conversation with the World

Cristina Iglesias | Intervista | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Vox Pop | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Taħdita| MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Michele Oka Doner | Interview | MICAS | 2022

In Conversation with Michele Oka Doner | Taħdita | MICAS | 2022

Sign up for
our Newsletter

No spam included.