Jekk il-minimaliżmu modern kien dwar l-irtir gradwali ta’ kollox mill-estetika, l-artist Irlandiż-Amerikan Sean Scully ried jinvolvi mill-ġdid f’xogħlu dawk ir-relazzjonijiet mitlufa mar-realtà. Kif jarah hu, il-minimaliżmu jsir ‘emozzjonali’, u Scully jinvolvi lilu nnifsu fl-espressività tat-teknika-cross-hatching, bħallikieku r-rettangoli msawra b’mod merħi u ta’  lewn kiesaħ huma b’xi mod sura ta’ spjegazzjoni tar- rankatura ta’ taqlib li għaddej f’moħħu u f’qalbu. L-interess tiegħu fil-verità qiegħed fir-rieda li għandu biex jemanċipa xogħlijietu mill-gaġġa à la Sol LeWitt li l-arti kellha tissoġġetta ruħa għaliha (filwaqt li taħt l-influwenza ta’ minimaliżmu aktar sever), u l-libertà li japplika lilu nnifsu b’mod li fi żmienhom irrifjutawh Ed Reinhardt u Barnett Newman. Scully jikkonċentra fuq is-sentimenti assoċjati tiegħu dwar il-materjali biex isejjaħ l-esperjenzi umani tiegħu bħala mezz ċert biex wieħed jidħol f’xogħlijietu.

MICAS  in Conversationhija sensiela ta’ konverżazzjonijiet qosra bejn il-kritiku tal-arti Rajesh Punj u artisti Maltin u internazzjonali dwar l-effett  implikanti  tal-ispazju fuq il-prattika artistika tagħhom fl-isfond tal-pandemija  tal-COVID-19 u dak kollu li ġġib magħha.  

MICAS huwa proġett ta’ legat infrastrutturali mill-Gvern ta’ Malta għas-settur tal-Kultura u l-Arti. Il-MICAS se jitwettaq bis-saħħa ta’ restawr iffinanzjat mill-Istat ta’ swar storiċi u tal-galleriji tagħhom, u se jitlesta fl-2023. Dan il-proġett huma parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020.

Vidjos Relatati

MICAS in Conversation | Phyllida Barlow | 2020

MICAS in Conversation | Caesar Attard | 2020

Vidjos Oħra

Conversation on the Rock | Taħdita | MICAS | 2018

Artists and their Archive | Taħdita | MICAS | 2019

Art Talks| Taħditiet | MICAS | 2019

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | L-ewwel parti | 2020

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | It-tieni parti | 2020

MICAS in Conversation | Ruth Bianco | 2020

MICAS in Conversation | Idris Khan | 2020

MICAS in Conversation | Raymond Pitrè | 2020

MICAS in Conversation | Joana Vasconcelos | 2020

MICAS in Conversation | Caesar Attard | 2020

MICAS in Conversation | Phyllida Barlow | 2020

MICAS in Conversation | Sean Scully | 2020

MICAS in Conversation | Michele Oka Doner | 2020

MICAS in Conversation | Anne Hardy | 2021

MICAS Starts its Conversation with the World

Cristina Iglesias | Intervista | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Vox Pop | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Taħdita| MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Michele Oka Doner | Interview | MICAS | 2022

In Conversation with Michele Oka Doner | Taħdita | MICAS | 2022

Sign up for
our Newsletter

No spam included.