Ruth Bianco tqis l-interess tagħha fl-ispazju bħala ċentrali għall-prattika tal-arti tagħha u ta’ sehemha bħala edukatur. Il-MICAS, inkubat f’sit storiku b’arkitettura militari reżiljenti u formidabbli jfittex, permezz ta’ din l-interpretazzjoni mill-ġdid, li joħloq spazju kulturali biex l- arti xxettel u xxerred il-kreattività bejn il-viċinati, il-komunitajiet u l-fruntieri. Ix-xogħol ta’ Bianco, bl-installazzjonijiet u x-xogħlijiet awdjo u vidjo tagħha, huwa kkonċernat bil-kunċetti tal-“koreografija spazjali”, il-“collage”, u l-“ġeografija li jikkonnettu”. L-interessi tagħha bħala ideat jadottaw l-istess ġenerożità tal-iskambju soċjali li tipprevedi għall-MICAS. 

Immexxija mill-kritiku tal-arti u l-kuratur Rajesh Punj, is-sensiela MICAS in Conversation tifforma parti mill-viżjoni tal-ipprogrammar tal-MICAS lejn it-trawwim ta’ ideat u esperjenzi ġodda li jippromwovu l-arti kontemporanja. 

MICAS huwa proġett ta’ legat infrastrutturali mill-Gvern ta’ Malta għas-settur tal-Kultura u l-Arti. Il-MICAS se jitwettaq bis-saħħa ta’ restawr iffinanzjat mill-Istat ta’ swar storiċi u tal-galleriji tagħhom, u se jitlesta fl-2023. Dan il-proġett huma parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020.

Vidjos Relatati

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | L-ewwel parti | 2020

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | It-tieni parti | 2020

Vidjos Oħra

Conversation on the Rock | Taħdita | MICAS | 2018

Artists and their Archive | Taħdita | MICAS | 2019

Art Talks| Taħditiet | MICAS | 2019

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | L-ewwel parti | 2020

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | It-tieni parti | 2020

MICAS in Conversation | Ruth Bianco | 2020

MICAS in Conversation | Idris Khan | 2020

MICAS in Conversation | Raymond Pitrè | 2020

MICAS in Conversation | Joana Vasconcelos | 2020

MICAS in Conversation | Caesar Attard | 2020

MICAS in Conversation | Phyllida Barlow | 2020

MICAS in Conversation | Sean Scully | 2020

MICAS in Conversation | Michele Oka Doner | 2020

MICAS in Conversation | Anne Hardy | 2021

MICAS Starts its Conversation with the World

Cristina Iglesias | Intervista | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Vox Pop | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Taħdita| MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Michele Oka Doner | Interview | MICAS | 2022

In Conversation with Michele Oka Doner | Taħdita | MICAS | 2022

Sign up for
our Newsletter

No spam included.