Fl-għoxrinijiet tas-seklu 20, il-psikjatra u psikanalista Carl Jung introduċa l-idea li “il-ħolqien ta’ xi ħaġa ġdida ma jitwettaqx mill-intellett tagħna iżda mill-istint tal-logħob li jaħdem minħabba ħtieġa ġewwieni. Il-moħħ kreattiv jilgħab bl-oġġetti li jħobb.” B’aplomb kbir, Joana Vascencelos tħaddem ir-rifless li ‘tiġbor l-oġġetti bħala elementi essenzjali ta’ idea’. L-iskulturi ta’ Vasconcelos jidhru bħala memorjali moderni għal ħajjitna, bil-faċilità li għandhom li jesprimu l-komuni u l-ordinarju fil-qalba tal-arti kontemporanja. L-artista tara l-oġġetti personali tagħna bħala lesti biex jiġu interpretati mill-ġdid, bħala ‘readymades’ re-introdotti bħala arti. 

MICAS in Conversation hija sensiela ta’ konverżazzjonijiet qosra bejn il-kritiku tal-arti Rajesh Punj u artisti Maltin u internazzjonali dwar l-effett implikanti tal-ispazju fuq il-prattika artistika tagħhom fl-isfond tal-pandemija tal-COVID-19 u dak kollu li ġġib magħha.   

MICAS huwa proġett ta’ legat infrastrutturali mill-Gvern ta’ Malta għas-settur tal-Kultura u l-Arti. Il-MICAS se jitwettaq bis-saħħa ta’ restawr iffinanzjat mill-Istat ta’ swar storiċi u tal-galleriji tagħhom, u se jitlesta fl-2022. Dan il-proġett huma parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020. 

Vidjos Relatati

MICAS in Conversation: Raymond Pitrè

MICAS in Conversation: Idris Khan

Vidjos Oħra

In Conversation with Cristina Iglesias

Interview with Cristina Iglesias

MICAS Starts its Conversation with the World

MICAS in Conversation: Anne Hardy

MICAS in Conversation: Michele Oka Doner

MICAS in Conversation: Sean Scully

MICAS in Conversation: Phyllida Barlow

MICAS in Conversation: Caesar Attard

MICAS in Conversation: Joana Vasconcelos

MICAS in Conversation: Raymond Pitrè

MICAS in Conversation: Idris Khan

MICAS in Conversation: Ruth Bianco

MICAS in Conversation: Conrad Shawcross - It-tieni Parti

MICAS in Conversation: Conrad Shawcross

MICAS ART TALKS

Art Talk: Artists and their Archives

Conversations on the Rock

Sign up for
our Newsletter

No spam included.