Il-MICAS bi pjaċir jippreżenta s-sensiela MICAS in Conversation bħala parti mill-viżjoni programmatika tiegħu lejn it-trawwim ta’ ideat u esperjenzi ġodda li jippromowovu l-arti kontemporanja.

Għas-sensiela MICAS in Conversation, il-kritiku tal-arti u kuratur art Rajesh Punj jintervista għażla ta’ artisti Maltin u internazzjonali dwar l-element fundamentali tal-ispazju fil-prattika artistika tagħhom fl-isfond tal-pandemija COVID-19 u l-implikazzjonijiet tagħha.

Conrad Shawcross, artist ibbażat Londra, se jkun l-ewwel li se jieħu sehem f’din is-sensiela ta’ konverżazzjonijiet.

Shawcross joħloq xogħlijiet imsejsa fuq interess akut u kreattiv fix-xjenzi u l-filosofija. Jieħu l-avvanzi tal-għarfien, u dawn l-ideatbħala ekwazzjonijiet, u jittrasformahom f’materja materjali. Bis-saħħa tal-invenzjoni ta’ xogħlijiet tal-arti ta’ sbuħija anatomika bbażati fuq il-kumplessitajiet elementali u strutturali fraġli u fantastiċi sew tad-dinja naturali sew dik magħmula mill-bniedem, Shawcross jqis li teħtieġ aktar investigazzjoni s-sustanza tal-ħsieb akkademiku fil-qasam tal-arti. L-użu kreattiv tiegħu tat-tpinġija awtomatika, l-iskulturi kinetiċ u l-‘muntaġġi mekkaniċi’ jesploraw mill-ġdid ideat fiżiċi u metafiżiċi li kieku ihom is-snin ma jiġu esplorati.     

MICAS huwa proġett ta’ legat infrastrutturali mill-Gvern ta’ Malta għas-settur tal-Kultura u l-Arti. Il-MICAS se jitwettaq bis-saħħa ta’ restawr iffinanzjat mill-Istat ta’ swar storiċi u tal-galleriji tagħhom, u se jitlesta fl-2023. Dan il-proġett huma parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020.

Vidjos Relatati

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | It-tieni parti | 2020

Art Talks| Taħditiet | MICAS | 2019

Vidjos Oħra

Conversation on the Rock | Taħdita | MICAS | 2018

Artists and their Archive | Taħdita | MICAS | 2019

Art Talks| Taħditiet | MICAS | 2019

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | L-ewwel parti | 2020

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | It-tieni parti | 2020

MICAS in Conversation | Ruth Bianco | 2020

MICAS in Conversation | Idris Khan | 2020

MICAS in Conversation | Raymond Pitrè | 2020

MICAS in Conversation | Joana Vasconcelos | 2020

MICAS in Conversation | Caesar Attard | 2020

MICAS in Conversation | Phyllida Barlow | 2020

MICAS in Conversation | Sean Scully | 2020

MICAS in Conversation | Michele Oka Doner | 2020

MICAS in Conversation | Anne Hardy | 2021

MICAS Starts its Conversation with the World

Cristina Iglesias | Intervista | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Vox Pop | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Taħdita| MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Michele Oka Doner | Interview | MICAS | 2022

In Conversation with Michele Oka Doner | Taħdita | MICAS | 2022

Sign up for
our Newsletter

No spam included.