Il-MICAS bi pjaċir jippreżenta s-sensiela MICAS in Conversation bħala parti mill-viżjoni programmatika tiegħu lejn it-trawwim ta’ ideat u esperjenzi ġodda li jippromowovu l-arti kontemporanja.

Għas-sensiela MICAS in Conversation, il-kritiku tal-arti u kuratur art Rajesh Punj jintervista għażla ta’ artisti Maltin u internazzjonali dwar l-element fundamentali tal-ispazju fil-prattika artistika tagħhom fl-isfond tal-pandemija COVID-19 u l-implikazzjonijiet tagħha.

Conrad Shawcross, artist ibbażat Londra, se jkun l-ewwel li se jieħu sehem f’din is-sensiela ta’ konverżazzjonijiet.

Shawcross joħloq xogħlijiet imsejsa fuq interess akut u kreattiv fix-xjenzi u l-filosofija. Jieħu l-avvanzi tal-għarfien, u dawn l-ideatbħala ekwazzjonijiet, u jittrasformahom f’materja materjali. Bis-saħħa tal-invenzjoni ta’ xogħlijiet tal-arti ta’ sbuħija anatomika bbażati fuq il-kumplessitajiet elementali u strutturali fraġli u fantastiċi sew tad-dinja naturali sew dik magħmula mill-bniedem, Shawcross jqis li teħtieġ aktar investigazzjoni s-sustanza tal-ħsieb akkademiku fil-qasam tal-arti. L-użu kreattiv tiegħu tat-tpinġija awtomatika, l-iskulturi kinetiċ u l-‘muntaġġi mekkaniċi’ jesploraw mill-ġdid ideat fiżiċi u metafiżiċi li kieku ihom is-snin ma jiġu esplorati.     

MICAS huwa proġett ta’ legat infrastrutturali mill-Gvern ta’ Malta għas-settur tal-Kultura u l-Arti. Il-MICAS se jitwettaq bis-saħħa ta’ restawr iffinanzjat mill-Istat ta’ swar storiċi u tal-galleriji tagħhom, u se jitlesta fl-2022. Dan il-proġett huma parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020.

Vidjos Relatati

MICAS in Conversation: Conrad Shawcross - It-tieni Parti

MICAS ART TALKS

Vidjos Oħra

In Conversation with Cristina Iglesias

Interview with Cristina Iglesias

MICAS Starts its Conversation with the World

MICAS in Conversation: Anne Hardy

MICAS in Conversation: Michele Oka Doner

MICAS in Conversation: Sean Scully

MICAS in Conversation: Phyllida Barlow

MICAS in Conversation: Caesar Attard

MICAS in Conversation: Joana Vasconcelos

MICAS in Conversation: Raymond Pitrè

MICAS in Conversation: Idris Khan

MICAS in Conversation: Ruth Bianco

MICAS in Conversation: Conrad Shawcross - It-tieni Parti

MICAS in Conversation: Conrad Shawcross

MICAS ART TALKS

Art Talk: Artists and their Archives

Conversations on the Rock

Sign up for
our Newsletter

No spam included.