L-artist Malti Caesar Attard jistqarr li ħoloq karriera mill-ħsieb mhux konvenzjonali, u billi rreaġixxa għar-realtà bis-saħħa tal-introduzzjoni ta’ azzjonijiet alternattivi bħala s-sisien tal-arti tiegħu. Ikkonċepixxa l-opri parteċipatorji bħala li, minħabba l-aġenda psewdoxjentifika tagħhom, kienu biss maħsuba biex jirreġistraw l-inerzja tal-udjenza tiegħu. Bħala artist immexxi minn ‘dagħdigħat ta’ naivetè akuta’, kif ukoll preferenza kbira għall-arbitrarju, Attard,sikwit ra ċ-ċertezza bħala ċ-ċediment ta’ dak li jkun għal ġejjieni mfassal u mbassar. Tul il-prattika tiegħu, Attard ħoloq kanonu ta’ tpinġijiet u skulturi, izda huma ix-xogholijiet tieghu bl-istruzzjoni li jidefinixxuh. Ghax dawn qatt ma huma għal kollox dwar l-ezitu izda huma intrinsikament,  aktar marbuta ma proċess, fejn ideat arbitrarji ħafna jiġu applikati għal dak kollhu li nobsru li hu reali- u dan bħala soljev minn eżitu aktar mondan.

MICAS  in Conversation hija sensiela ta’ konverżazzjonijiet qosra bejn il-kritiku tal-arti Rajesh Punj u artisti Maltin u internazzjonali dwar l-effett  implikanti  tal-ispazju fuq il-prattika artistika tagħhom fl-isfond tal-pandemija  tal-COVID-19 u dak kollu li ġġib magħha.  

MICAS huwa proġett ta’ legat infrastrutturali mill-Gvern ta’ Malta għas-settur tal-Kultura u l-Arti. Il-MICAS se jitwettaq bis-saħħa ta’ restawr iffinanzjat mill-Istat ta’ swar storiċi u tal-galleriji tagħhom, u se jitlesta fl-2023. Dan il-proġett huma parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020.

Vidjos Relatati

MICAS in Conversation | Joana Vasconcelos | 2020

MICAS in Conversation | Raymond Pitrè | 2020

Vidjos Oħra

Conversation on the Rock | Taħdita | MICAS | 2018

Artists and their Archive | Taħdita | MICAS | 2019

Art Talks| Taħditiet | MICAS | 2019

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | L-ewwel parti | 2020

MICAS in Conversation | Conrad Shawcross | It-tieni parti | 2020

MICAS in Conversation | Ruth Bianco | 2020

MICAS in Conversation | Idris Khan | 2020

MICAS in Conversation | Raymond Pitrè | 2020

MICAS in Conversation | Joana Vasconcelos | 2020

MICAS in Conversation | Caesar Attard | 2020

MICAS in Conversation | Phyllida Barlow | 2020

MICAS in Conversation | Sean Scully | 2020

MICAS in Conversation | Michele Oka Doner | 2020

MICAS in Conversation | Anne Hardy | 2021

MICAS Starts its Conversation with the World

Cristina Iglesias | Intervista | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Vox Pop | MICAS | 2021

In Conversation with Cristina Iglesias | Taħdita| MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Annual Fundraising Dinner | Vox Pop | MICAS | 2021

Michele Oka Doner | Interview | MICAS | 2022

In Conversation with Michele Oka Doner | Taħdita | MICAS | 2022

Sign up for
our Newsletter

No spam included.