Ray Sciberras & Denise Camilleri

17 ta' Settembru 2019

Ray Sciberras flimkien mas-sieħba tiegħu Denise Camilleri jimmaniġġjaw Golden Island Ltd., li hija involuta fl-operazzjoni ta’ għadd ta’ miġbħiet madwar Malta għall-produzzjoni ta’ għasel Malti ta’ kwalità u prodotti oħra tad-doqqajs. Ray beda l-karriera tiegħu bħala spiżjar industrijali, u kien involut fl-industrija tal-kisi fi ħdan is-settur tas-superjottijiet. Il-passjoni tiegħu għat-trobbija tan-naħal bdiet bħala passatemp. Huwa beda b’mod professjonali fl-2007 u bħalissa jieħu ħsieb madwar 150 kaxxa tan-naħal. L-isfond ta’ Denise huwa dak ta’ kontroll tal-kwalità fl-industrija tax-xorb u ilha involuta fit-trobbija tan-naħal għal dawn l-aħħar erba’ snin. Iż-żewġ imsieħba huma involuti fil-produzzjoni ta’ diversi prodotti mill-għasel u minn prodotti tad-doqqajs bħalma huma l-għasel infuż, ix-xama’ tan-naħal, l-għabra tad-dakra, iż-żaftur u l-ħalib tan-naħal. Huma involuti fil-produzzjoni ta’ prodotti kosmetiċi u xemgħat tax-xama’ tan-naħal. Il-kumpanija hija involuta wkoll fil-produzzjoni ta’ diversi kunservi tradizzjonali Maltin u priservi mill-ħarrub u prodotti lokali. Denise tagħmel ukoll linja unika ta’ ġojjellerija naturali bbażata fuq in-naħal u l-fjuri lokali. Ray huwa wkoll involut fl-iżvilupp ta’ apparat mediku bbażat fuq l-għasel użat għat-trattament tal-feriti.

Ritratt bil-permess ta Ray Sciberras.

Sign up for
our Newsletter

No spam included.