Il-MICAS qed ifittex li jirrekluta Maniġer (Komunikazzjoni u Marketing) biex jifforma parti mit-tim tiegħu fuq bażi full-time.

L-Għan Ġenerali tal-Pożizzjoni

 • Li tmexxi u tkun parti mit-tim tal-Komunikazzjoniju l-Marketing tal-MICAS.

Responsabbiltajiet Ewlenin

Ir-responsabbiltajiet tal-uffiċjal magħżul se jkunu:

 • L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ kampanji u strateġiji ta’ komunikazzjoni u marketing, u l-monitoraġġ tas-suċċess tagħhom
 • Id-definizzjoni tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għal kull kanal ta’ komunikazzjoni li se jindikaw il-livell ta’ suċċess tal-kampanja
 • It-tfassil ta’ kampanji ta’ komunikazzjoni strateġika li se jgħinu biex jissoktaw l-għanijiet organizzattivi
 • Il-ħolqien ta’ protokolli u inizjattivi ta’ komunikazzjoni interna
 • Ir-rappreżentanza tal-organizzazzjoni f’avvenimenti u konferenzi stampa
 • Komunikazzjoni ma’ influwenzaturi, midja u lil hinn sabiex jiġi organizzata it-tqegħdija ta’ narrattivi fuq livell nazzjonali u globali
 • L-iżvilupp tal-kontenut u d-direzzjoni tat-twettiq kreattivi sabiex jiġi pprovdut messaġġ konsistenti, immirat u li jħalli impatt
 • It-tfassil ta’ kampanji mmrati lejn udjenzi speċifiċi, b’enfasi u dixxiplina fuq il-prestazzjoni tal-kampanja biex jgħinu fir-rakkomandazzjonijiet għal programmi futuri.
 • It-tmexxija u d-direzzjoni tad-disinjaturi grafiċi diretti interni u esterni, fotografi, u speċjalisti oħra tal-produzzjoni tal-midja li huma essenzjali għat-tlestija ta’ proġetti ta’ marketing
 • Il-kontribuzzjoni ta’ ideat għal programmi ġodda, ir-riċerka u r-rakkomandazzjoni ta’ jirrakkomandaw tekniki innovattivi ta’ branding
 • Ir-riċerka u l-fehim tal-isfidi ewlenin tan-negozju, l-imġiba tal-konsumaturi, l-udjenzi fil-mira, u l-fatturi ambjentali li jħallu impatt fuq il-programmi.
 • It-tħejjija ta’ rapporti dettaljati dwar l-attività tal-midja.
 • L-ippjanar u ġestjoni tad-disinn, il-kontenut, u l-produzzjoni tal-materjali kollha tal-marketing.
 • Is-superviżjoni tal-proġetti biex jiġi ggarantit li l-kontenut kollu jkun lest għall-pubblikazzjoni
 • It-tmexxija tal-l-persunal tal-marketing u tar-relazzjonijiet pubbliċi.
 • Li twieġeb fi żmien xieraq għal kwistjonijiet relatati mal-komunikazzjoni.
 • It-twettiq ta’ kull kompitu ieħor assenjat mill-President, is-CEO jew id-delegati tagħhom

 

Kwalifiki u Esperjenza Meħtieġa:

 • Il-kandidati jrid ikollhom

Kwalifika ta’ Masters rikonoxxuta fil-Livell 7 tal-MQF (soġġetta għal minimu ta’ 60 kredtu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li jibdew minn Ottubru 2008) fil-Komunikazzjoni, il-Marketing, l-Arti (l-Umanistika), l-Amministrazzjoni tan-Negozju, l-Amministrazzjoni Pubblika jew kwalifika professjonali komparabbli, flimkien ma’ sena (1) esperjenza ta’ xogħol rilevanti fil-Komunikazzjoni

Jew

Kwalifika ta’ Baċellerat rikonoxxuta fil-Livell 6 tal-MQF (soġġetta għal minimu ta’ 180 kredtu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti, fir-rigward ta’ programmi li jibdew minn Ottubru 2003) fil-Komunikazzjoni, il-Marketing, l-Arti (l-Umanistika), l-Amministrazzjoni tan-Negozju, l-Amministrazzjoni Pubblika jew kwalifika professjonali komparabbli, flimkien ma’ tliet (3) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti

 

U għandu jkollhom:

 • Għarfien operattiv tajjeb tat-tfassil u t-twettiq ta’ strateġiji u kampanji ta’ marketing u komunikazzjoni
 • Għarfien profond tal-aħjar prattiki ta’ kitba u messaġġi għar-relazzjonijiet pubbliċi, ir-reklamar, il-marketing u l-midja soċjali
 • Esperjenza ppruvata fit-tipi kollha ta’ midja soċjali (eż. Facebook, Twitter, Instagram, eċċ.)
 • Għarfien operattiv tas-sistemi ta’ ġestjoni tal-kontenut tal-web
 • Ħiliet ta’ komunikazzjoni interpersonali u orali/bil-miktub żviluppati sew.
 • Ħiliet eċċellenti ta’ organizzazzjoni u ta’ ġestjoni tal-proġetti u l-kapaċità li jiġu rispettati l-iskadenzi
 • Ħila li taħdem taħt pressjoni u tissorvelja funzjoni amministrattiva kumplessa
 • Ħila li timmotiva u tmexxi l-persunal f’organizzazzjoni dinamika ħafna

 

Jekk interessat/a ssir parti mit-tim tal-MICAS, jekk jogħġbok applika billi tibgħat is-CV tiegħek

Lil people@micas.art

Data tal-għeluq: is-16 ta’ Settembru 2022, f’nofsinhar.

Numru ta’ Referenza tal-Jobsplus: 72/2022

Sign up for
our Newsletter

No spam included.